Välkommen till Interskol.se

Läromedelsnyheter för den nya grundskolan – Lgr 11 – och den nya gymnasieskolan Gy 2011.
Under rubriken ”Aktuellt” till höger finns en översikt över läromedelsnyheterna.